Day

Tháng Chín 21, 2016
21
Th9

Zalo Pro thay đổi bảng giá mới

Từ ngày 10/10/2016, phần mềm quảng cáo Zalo Pro sẽ cập nhật bảng giá mới nhằm mang đến dịch vụ phần mềm tốt hơn và có nhiều giá trị hơn cho người dùng. Đôi với những người dùng kích hoạt bản quyền trước ngày 5/10/2016 sẽ giữ nguyên quyền lợi. Sự thay đổi bảng giá...
Read More
Người dùng đăng ký mới