Day

Tháng Chín 24, 2016
Nâng cấp phần mềm quảng cáo Zalo Pro
24
Th9

Chúng tôi đang hoàn thiện nâng cấp phần mềm quảng cáo Zalo Pro lên phiên bản 4.1

Tiếp tục nhận phải hồi từ phía người dùng để cải thiện phần mềm quảng cáo Zalo Pro, phiên bản 4.1 sẽ có những điểm mới sau: Cải thiện một số bước để phần mềm hoạt động ổn định hơn ở các tính năng kết bạn quanh đây,  nhắn tin cho xung quanh đây Có thể...
Read More
Đăng nhập nhiều tài khoản Zalo cùng lúc trên máy tính - 0
24
Th9

Hướng dẫn đăng nhập nhiều tài khoản Zalo cùng lúc trên máy tính sử dụng All-in-One Messenger

Ngoài cách sử dụng Google Chrome để đăng nhập nhiều tài khoản Zalo cùng lúc trên máy tính, Quảng cáo Zalo Pro tiếp tục gửi đến bạn một cách thức mới tiện lợi hơn để thực hiện việc này bằng việc sử dụng add-on All-in-One Messenger. Ứng dụng này sẽ giúp chúng ta dễ dàng...
Read More
Người dùng đăng ký mới