fbpx

Giảm 50% gói VĨNH VIỄN cho khách hàng đã từng mua gói

Trong thời gian từ ngày 21/04/2017 đến hết ngày 29/04/2017, những khách hàng đã từng thanh toán mua gói phần mềm Zalo Pro của công ty TNHH Phần mềm NIIC, bao gồm:

  • Khách hàng mua gói theo tháng
  • Khách hàng mua gói Vĩnh Viễn

Sẽ được áp dụng chương trình giảm 50% khi mua mới các gói VĨNH VIỄN.

Chương trình không áp dụng đối với khách hàng muốn chuyển đổi gói theo tháng sang gói VĨNH VIỄN.

Số lượng áp dụng: 50 khách hàng đầu tiên. Chi tiết liên hệ 0871086480 / nhánh 2 để được tư vấn chi tiết.

Người dùng đăng ký mới
Người dùng trả phí