Zalo Pro đưa vào sử dụng hệ thống tổng đài hỗ trợ khách hàng

tổng đài phần mềm quảng cáo Zalo

Từ hôm nay, khách hàng phần mềm quảng cáo Zalo đã có thể liên hệ với bộ phận tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật thông qua tổng đài 0871086480. Tại đây, quý khách vui lòng lựa chọn phím 1 để kết nối đến nhân viên tư vấn, phím 2 để gặp hỗ trợ kỹ thuật. Tổng đài được sử dụng toàn thời gian hành chính. Giờ nghỉ, ngày nghỉ tổng đài chuyển sang hệ thống thư thoại tự động và nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ vào thời gian làm việc khi quý khách để lại thư thoại.

Với việc sử dụng hệ thống tổng đài và tăng cường nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo Zalo Pro hi vọng được phục vụ khách hàng tốt hơn. Cảm ơn quý khách hàng.

Zaloman

Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trên Zalo, hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo, sử dụng Zalo hiệu quả

This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>