Category

Tuyển dụng
phần mềm quảng cáo zalo auto zalo marketing tuyển dụng
19
Th9

Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ phần mềm quảng cáo Auto Zalo Marketing

Nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm quảng cáo Zalo Pro, công ty TNHH NIIC tuyển dụng vị trí nhân viên hỗ trợ kỹ thuật với những mô tả sau: Công việc: Hỗ trợ khách hàng cài đặt và sử dụng phần mềm quảng cáo Zalo Pro – Thông...
Read More
Người dùng đăng ký mới