fbpx

Anh chị xem Video hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng tại đây:

– Hướng dẫn Cài đặt: https://www.youtube.com/watch?v=v1cw_GpuNyo&feature=youtu.be
– Hướng dẫn sử dụng P1: https://www.youtube.com/watch?v=r6ACmCtyN3w
– Hướng dẫn sử dụng P2: https://www.youtube.com/watch?v=QV9fKf6pke8&t=428s
Hướng dẫn dùng PDF: https://drive.google.com/open?id=193WpVW-z_iyhDVit3JrpS-uBm-gRU6Ox

Để yêu cầu hỗ trợ cài đặt, vui lòng gọi:

Hotline|Zalo 0838284256/ 02873030992 line 2/Chat online.

Xin cảm ơn!

Người dùng đăng ký mới
Người dùng trả phí