TỪ NGÀY 25/5 - 2/6: KHUYẾN MÃI TĂNG GẤP ĐÔI THỜI GIAN SỬ DỤNG KHI MUA CÁC GÓI NÂNG CAO. MUA 3 THÁNG ĐƯỢC 6 THÁNG, MUA 6 THÁNG ĐƯỢC 12 THÁNG.
TỪ NGÀY 25/5 - 2/6: KHUYẾN MÃI TĂNG GẤP ĐÔI THỜI GIAN SỬ DỤNG KHI MUA CÁC GÓI NÂNG CAO. MUA 3 THÁNG ĐƯỢC 6 THÁNG, MUA 6 THÁNG ĐƯỢC 12 THÁNG.

Đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm quảng cáo Zalo Pro

Phần mềm Quảng cáo Zalo Pro yêu cầu bạn phải đăng ký tài khoản để đăng nhập vào phần mềm lần đầu. Sau khi hoàn thành đăng ký, bạn sẽ được chuyển đến trang DOWNLOAD.

Nếu bạn đã đăng ký tài khoản trước đó, click vào ĐÂY để chuyển sang trang download.