Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ultraviewer

Để các kỹ thuật viên có thể điều khiển được máy tính bạn qua mạng Internet, vui lòng cài đặt phần mềm Ultraviewer.

1. Đầu tiên, tải xuống phần mềm tại đây: http://ultraviewer.net/vi/UltraViewer_setup_6.0_vi.exe

2. Chạy file vừa mới tải xuống để cài đặt phần mềm.

3. Bật Ultraviewer vừa mới cài đặt xong và gửi ID + Password ở phần mềm Ultraviewer trên máy bạn cho Kỹ thuật viên.

 4. Kỹ thuật viên sẽ kết nối đến và thực hiện yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Cảm ơn quý khách.