fbpx

Thay đổi IME để nhập liệu trong giả lập Leapdroid

Để sử dụng Zalo Pro, người dùng phải cài đặt ADB Keyboard và cài đặt nó làm phương thức nhập liệu mặc định cho nên thao tác gõ chữ vào Leapdroid sẽ không thể thực hiện được.

Trong trường hợp người dùng muốn gõ chữ trong Leapdroid, các bạn chuyển phương thức nhập về Leapdroid IME để thực hiện.

B1. Chọn icon App để mở lên đầy đủ cũng ứng dụng

16 1

B2. Chọn Settings > Chọn Language and Input

1

B3. Chọn Default

2

B4. Ở hộp thoại hiện lên click chọn Leapdroid IME và tích OFF Hardware

3

Bây giờ bạn có thể gõ chữ trong Leapdroid.

Leave a Reply

Người dùng đăng ký mới