Hướng dẫn cập nhật lên phiên bản 4.1

Để nâng cấp lên phần mềm quảng cáo Zalo Pro phiên bản 4.1 vui lòng thực hiện theo các bước sau:

B1: Tải về file cập nhật theo đường link sau:

(Nếu bạn chưa biết hệ điều hành mình là 32bit hay 64bit hay vào ổ đĩa C, nếu có cả 2 thư mục Program Files và Program Files (x86) thì hệ điều hành đang dùng là 64bit, nếu chỉ có thư mục Program Files thì hệ điều hành hiện tại là 32bit)

B2: Chạy file cập nhật vừa tải xuống. Lưu ý: Bạn phải tắt Andy và Zalo Pro khi chạy cập nhật.

B3: Khởi động lại phần mềm.

B4: Kích hoạt lại phần mềm

Đối với người dùng trả phí đã kích hoạt trước đó, vui lòng nhập lại email và mã bảo mật đã được gửi đến trong email đăng ký từ Zalo Pro để kích hoạt lại.

Video hướng dẫn cập nhật và kích hoạt lại phần mềm: Hướng dẫn bằng video

Liên hệ hỗ trợ khi cần trợ giúp:

Xin cảm ơn các bạn.

Zaloman

Chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trên Zalo, hướng dẫn chạy quảng cáo Zalo, sử dụng Zalo hiệu quả

This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>