fbpx

Khuyến mãi nhân đôi thời gian sử dụng 25/07 – 25/08/2019

Trong thời gian từ ngày 25/7 đến ngày 25/8, khi mua gói Nâng cao, quý khách sẽ được nhân đôi thời gian của gói quý khách thanh toán. Mua gói NC 3 tháng sẽ được gói nâng cao 6 tháng. Mua 6 tháng sẽ được 12 tháng.

Đối với các gói vĩnh viễn giảm 20%.

Chương trình dành cho 199 người đầu tiên, hết 199 người không áp dụng thêm.

Leave a Reply

Người dùng đăng ký mới