fbpx

Zalo Pro thay đổi bảng giá mới

Từ ngày 10/10/2016, phần mềm quảng cáo Zalo Pro sẽ cập nhật bảng giá mới nhằm mang đến dịch vụ phần mềm tốt hơn và có nhiều giá trị hơn cho người dùng. Đôi với những người dùng kích hoạt bản quyền trước ngày 5/10/2016 sẽ giữ nguyên quyền lợi.

Sự thay đổi bảng giá mới:

  • Gói Cơ bản – 5 tài khoản – Giữ nguyên giá 149.000đ/tháng
  • Bổ sung thêm gói mới: Nâng cao 5 – 5 tài khoản – Giá 199.000đ/tháng
  • Thay đổi giá gói: Nâng cao 10 – 10 tài khoản – Giá mới 249.000đ/tháng (tăng 50.000đ)
  • Bổ sung thêm gói mới: Nâng cao 15 – 15 tài khoản – Giá 299.000đ/tháng
  • Thay đổi giá gói: Nâng cao 20 – 20 tài khoản – Giá mới 349.000đ/tháng (Tăng 50.000đ)

Các gói NC40, NC50, NC100 công ty hạn chế cung cấp, nếu khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn để biết giá và cách thức mua.

Thay mặt công ty TNHH NIIC.

Leave a Reply

Người dùng đăng ký mới